4
Th12

ACE Market Access Programme

        Chương trình Tiếp cận Thị trường – ACE Market Access Programme – hướng dẫn các bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng thông qua một cuộc hành trình ba tuần về mô hình kinh doanh và thẩm định sản phẩm, hỗ trợ chuyên dụng và các kết nối được nhắm mục tiêu để mở rộng ra nước ngoài. Khu vực làm việc miễn phí trong Trung tâm Quốc tế ACE sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp mới được lựa chọn cho ACE Market Access Programme.

           Trung tâm Quốc tế ACE (ACE International Centre) ra mắt vào tháng 9 năm 2017 do chính phủ tài trợ với mục đích giúp các công ty khởi nghiệp có trụ sở đặt ở Singapore kết nối với những mạng lưới, đối tác, thị trường nước ngoài mới và tiếp cận được các chương trình như hội thảo nhận thức về thị trường hay các buổi họp kết nối mạng lưới. Những công ty khởi nghiệp quốc tế đang hy vọng đặt chân vào thị trường Singapore có cơ hội tiếp cận được không gian làm việc chung của trung tâm và những kết nối địa phương, để tìm kiếm các cơ hội về đầu tư, công nghệ và kinh doanh. Đây cũng là bước khởi đầu cho Chương trình Tiếp cận Thị trường (Market Access Programme) của ACE.

Market Access Programme được điều hành bởi ACE. Tại đây, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) sẽ được huấn luyện bởi các chuyên gia để thúc đẩy sự tăng trường ở Singapore và các thị trường trong khu vực. Chương trình sẽ mở cửa cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp trong tất cả các lĩnh vực đã có sẵn các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và đã thu hút được sự tập trung tại địa phương. Tham gia ACE Market Access Programme, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm cơ hội: tăng cường kĩ năng đánh giá được sự phù hợp của thị trường để mở rộng kinh doanh; được giới thiệu với những doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác có liên quan; tham gia tư vấn cá nhân và nhận được những lời khuyên cho chính doanh nghiệp của bạn; được tiếp cận với mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà phát triển hệ sinh thái, các tổ chức chính phủ và các đại diện của các lĩnh vực công nghiệp của Singapore; tham gia vào các hội thảo và các bài giảng tư vấn; xây dựng năng lực công nghệ doanh nghiệp; tập hợp các dịch vụ chuyên nghiệp khác nhau (ví dụ như thuế, luật pháp, kế toán, tài năng và nhân sự,.._được cung cấp trong ACE International Centre; hỗ trợ chuyên dụng và mức giá ưu đãi cho doanh nghiệp; tham gia vào các hoạt động trao đổi và nhập cư ở nước ngoài thông qua Mạng lưới đối tác Quốc tế – ACE Inernational Partner Network.

ACE Market Access Programme sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần với các nội dung: Đánh giá – tư vấn doanh nghiệp và khả năng công nghệ để tiếp cận thị trường; Kết nối – kết hợp kinh doanh với những nhà đầu tư có liên quan; Tham gia – nghiên cứu thị trường và có những hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường.

       Các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký tại đây: https://www.eventbrite.sg/e/registration-for-ace-market-access-programme-jan-2018-intake-tickets-39684739123

Leave a Reply