TECHFEST 2017
FUNDING

TECHFEST 2016 với sự tham gia của hơn 100 nhà đầu tư và quỹ đầu tư trong khu vực và quốc tế và hơn 70 doanh nghiệp khởi nghiệp đã tạo ra 250 lượt kết nối, mang lại cơ hội tiếp cận nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trước khi ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2017 diễn ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư có cơ hội được nâng cao năng lực thông qua các sự kiện nằm trong khuôn khổ TECHFEST như Hi-tech Konec – sự kiện kết nối chuyên gia – doanh nghiệp – doanh nghiệp khởi nghiệp, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào startups. TECHFEST 2017 được dự kiến sẽ có những con số ấn tượng hơn, với sự tham gia kết nối của hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp và 100 nhà đầu tư/quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó, tạo ra nhiều lượt kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp hơn.