Bà Ann Mawe

Bà Ann Mawe

Đại sứ quán Thụy Điển

- Bà là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, tập trung chủ yếu về các vấn đề như Trung Đông và Liên Hợp Quốc, với các vị trí công tác trước đây ở Jerusalem, New York và Stockholm.
- Bà có bằng Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Trường nghiêm cứu Phương Đông và châu Phi, Đại học London (Anh) và Cử nhân Khoa học Chính trị về Trung Đông và tiếng Ả-Rập tại Đại học Uppsala (Thụy Điển)
- Bà có thể sử dụng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả-Rập và tiếng Thụy Điển.

1
Thông báo