Bà Bùi Thị Cẩm Vân

Bà Bùi Thị Cẩm Vân

Giám đốc điều hành UP GEN

Bà Cẩm Vân gia nhập Đội ngũ sáng lập của UP với tư cách là Trưởng phòng chiến dịch sau đó là COO từ tháng 3 năm 2016. Trước đó, bà làm việc tại Solidiance Consulting với tư cách là cố vấn chiến lược từ tháng 10 năm 2015. Bà Vân cũng đã có 2 năm làm việc tại Deloitte Consulting London, sau khi hoàn thành bằng Cử nhân Quản lý tại Trường Kinh tế Luân Đôn vào tháng 7 năm 2013

- Nền tảng học vấn: Học bổng toàn phần LSE, học bổng St. Andrew's Junior College, học bổng ASEAN

- Công việc tình nguyện và kinh nghiệm lãnh đạo: Giám đốc nội dung Lean In Vietnam (2017 - nay), Vietpro, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh - SVUK

1
Thông báo