Bà Caitlin Wiesen

Bà Caitlin Wiesen

Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam

Bà Caitlin Wiesen có hơn 20 năm kinh nghiệm trong phát triển, giải quyết về các vấn đề giảm nghèo, quản trị, xã hội, giới tính, phát triển con người bền vững, HIV và sức khỏe.


Bà Caitlin đã nắm giữ nhiều vị trí khác nhau tại UNDP. Gần đây nhất, trước khi gia nhập văn phòng Ấn Độ vào năm 2010, bà là trưởng nhóm thực hành khu vực và điều phối viên chương trình cho châu Á và Thái Bình Dương về nhân quyền, bất bình đẳng giới và kích thước phát triển con người của HIV, có trụ sở tại Colombo Sri Lanka. Trước đó, bà là Cố vấn cấp cao về Nghèo và Phát triển Con người Bền vững cho Châu Phi (1993-1998) và Giám đốc, Bộ phận Xã hội Dân sự trong Văn phòng Đối tác Chiến lược (1999-2002). Từ năm 2003 đến năm 2006, bà Caitlin là cố vấn cao cấp và Phó giám đốc HIV, tại Văn phòng chính sách phát triển.


Bà Caitlin đã làm việc ở Châu Á và Thái Bình Dương, Châu Phi, Bắc Mỹ và Châu Âu. Bà có bằng Thạc sĩ Tài chính Quốc tế và Chính sách Năng lượng của Trường Luật và Ngoại giao Fletcher, Hoa Kỳ.

1
Thông báo