Bà Cao Cẩm Linh

Bà Cao Cẩm Linh

Đồng trưởng làng Công nghệ Logistics - TECHFEST 2021, Giám đốc chiến lược Viettel Post

Với hơn 16 năm kinh nghiệm, bà Cao Cẩm Linh đang là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Logistics tại VN. Những chức danh bà đã và đang đảm nhiệm:

- Giám đốc Logistics tại Việt Nam - Công ty TNHH MC Global

- Giám đốc Điều hành - Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và tiếp vận Sao Vàng

- Chuyên gia đào tạo hệ thống Logistics - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

- Giám đốc Truyền thông - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

- Giám đốc Trung tâm Điều hành Kinh doanh - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

- Giám đốc Chiến lược - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Hiện tại)

- Trưởng Ban nghiên cứu - Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) (Hiện tại)

Bà Cao Cẩm Linh đã đóng góp nhiều bài viết nghiên cứu về ngành Logistics trên các báo, tạp chí chuyên ngành. Bên cạnh đó, bà đã thực hiện hàng ngàn giờ đào tạo, tư vấn với hàng trăm hội nghị, hội thảo về Logistics trong và ngoài Tập đoàn Viettel. Đặc biệt, bà Cao Cẩm Linh đã xây dựng mô hình platform Đào tạo Truyền thông được chứng nhận đăng ký quyền tác giả bởi Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhờ hiệu quả của mô hình này, bà vinh dự nhận giải Đồng hạng mục “Cơ quan Truyền thông của năm” trong Giải thưởng Kinh doanh quốc tế 2019 (International Business Awards – IBA Stevie Awards) tại Áo.

Thông báo