Bà Diệp Quế Anh

Bà Diệp Quế Anh

Giám đốc Truyền thông TikTok Việt Nam, Philippines và những thị trường mới

Bà Diệp Quế Anh - Giám đốc Truyền thông TikTok Việt Nam, Philippines và những thị trường mới
Bà là diễn giả tại Diễn đàn "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Giải trí & Truyền thông" - sự kiện thuộc khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2020 tổ chức vào ngày 26/11/2020. 

Thông báo