Bà Đoàn Thu Trang

Bà Đoàn Thu Trang

Trưởng đại diện Questel tại Việt Nam

Trang là một luật sư và đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Cô có đầy đủ kiến thức về Sở hữu trí tuệ trong các toàn bộ hoạt động tư vấn và dịch vụ từ tra cứu, thiết lập và thực thi quyền cho đến thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Questel, Trang đang đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua việc chuyển giao kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ trong cộng đồng.

Năm 2019, Bà Đoàn Thu Trang tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019 với vai trò là một trong các Diễn giả của Làng Công nghệ giáo dục.

1
Thông báo