Bà Hồ Thu Lê

Bà Hồ Thu Lê

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ TomoChain Việt Nam (Công ty phát triển nền tảng public blockchain và các sản phẩm ứng dụng công nghệ blockchain, gọi vốn thành công 8,5 triệu USD)

- Thạc sỹ Kinh tế

International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam

- Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Đại học Ngoại Thương Hà Nội

- Chứng chỉ CFA Charter Holder – Tài chính (Chartered Finacial Analyst)

- Chứng chỉ hành nghề quản lý Quỹ - UB chứng khoán nhà nước cấp.

- Bà Lê là Chuyên gia, nhà quản trị phát triển các sản phẩm và giải pháp trên nền tảng Blockchain hướng tới khách hàng quốc tế.

1
Thông báo