Bà Jane Sajeekarn Prescott

Bà Jane Sajeekarn Prescott

Quản lý đầu tư tại AddVentures by SCG

Bà Jane Sajeekarn Prescott tập trung vào các 3 lĩnh vực: logistics, thương mại điện tử và công nghệ tài chính. Mục đích của bà là kết nối cộng đồng trong đó có các tập đoàn và công ty khởi nghiệp và mang lại sự đổi mới và tinh thần kinh doanh cho công ty.

Bà là Giám đốc Đầu tư tại AddVentures của SCG. Trước đó, bà là Trợ lý Giám đốc tại Phòng Kế hoạch của SCG. Bà từng là thực tập sinh MBA tại chuỗi cung ứng DHL trong 3 tháng.

1
Thông báo