Bà Lana Dương

Bà Lana Dương

Phó Chủ tịch OpenSpace Ventures

Bà Lana Dương đã có kinh nghiệm nhiều năm về quản lý đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp và tăng vốn tại châu Á và châu Âu. Bà còn là cố vấn khởi nghiệp tại Viện sáng lập Topica tại Việt Nam và Thái Lan. Trước đây bà là một chuyên gia đầu tư tại Temasek Holdings ở Singapore, và một ngân hàng đầu tư tại Citigroup và BofA Merrill Lynch ở London

Bà có bằng Thạc sĩ CEMS về Quản lý Quốc tế tại Khoa Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn và BBA (Danh dự hạng nhất) của Đại học Quốc gia Singapore

1
Thông báo