Bà Lê Thị Thu Hà

Bà Lê Thị Thu Hà

PGS-TS. Lê Thị Thu Hà Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo tại Đại học Ngoại thương (FIIS)

- PGS-TS Lê Hà có hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về nhiều vấn đề của các doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam thông qua phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, PGS-TS Lê Hà tham gia với tư cách là nhà tư vấn độc lập trong các dự án do các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và chính phủ Việt Nam tài trợ về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và thương hiệu.

- PGS-TS Lê Hà đã tham gia xây dựng chiến lược E & I cho FTU. Là Giám đốc của FIIS, PGS-TS Lê đã định hướng các hoạt động chính của FTU hướng tới phát triển trường đại học khởi nghiệp thông qua việc chương trình giảng dạy mới về E & I, truyền cảm hứng đổi mới và tinh thần kinh doanh tại các trường đại học Việt Nam, kết nối và hỗ trợ các dự án của sinh viên với các giải pháp sáng tạo, hướng đến cộng đồng và bền vững trong những năm qua.

- PGS-TS Lê Hà cũng là một trong ba người điều phối cho Khóa TOT1 theo Chương trình Đối tác Đổi mới Việt Nam - Phần Lan.

1
Thông báo