Bà Lê Thu Hương

Bà Lê Thu Hương

Ph.D – Học viện Khoa học Hàn lâm và Công nghệ MBA – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (Chuyên ngành Du lịch)

Với hơn 20  năm kinh nghiệm nghiên cứu, quản lý và giảng dạy trong lĩnh vực lữ hành và Khách sạn.

Các kinh nghiệm đã thực hiện:

1.Về lĩnh vực Nghiên cứu: có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển kinh tế du lịch; Du lịch cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

2.Về lĩnh vực quản lý: có nhiều ý tưởng phát triển đơn vị và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các quy trình quản lý; phối hợp giữa cơ sở đào tạo và Doanh nghiệp nhằm tăng tính hiệu quả cao trong công tác chuyên môn.

3.Về lĩnh vực đào tạo: có trên 15 năm giảng dạy bậc đại học chính quy; đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng các lớp quản lý nhà nước về du lịch cho nhiều Sở du lịch trên địa bàn cả nước.Có kinh nghiệm tư vấn, cố vấn, kinh doanh và thực hiện các đề án du lịch.

1
Thông báo