Bà Natalie Black

Bà Natalie Black

Bà trở thành Ủy viên Thương mại Hoàng gia (HMTC) tại Châu Á Thái Bình Dương, gồm các vùng: Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Australasia vào tháng 9 năm 2018

Các Chức vụ trước đây:

- Phó trưởng đơn vị chính sách số 10

- Giám đốc đơn vị Internet

- Giám đốc Văn phòng An ninh mạng, Văn phòng Nội các

- Trước khi tham gia Cơ quan Dân sự, Natalie là Tham mưu trưởng An ninh tại Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic, London 2012, và là cố vấn quản lý.

Bà tốt nghiệp Trường Kinh tế Luân Đôn và Trường Harvard Kennedy, nơi bà là học giả Fulbright.

1
Thông báo