Bà Nguyễn Đỗ Hằng

Bà Nguyễn Đỗ Hằng

Quản lý kinh doanh ban Công nghệ tòa nhà Công ty TNHH Siemens

Quản lý kinh doanh, Ban Công nghệ Tòa Nhà, Công ty TNHH Siemens – Tư vấn giải pháp tích hợp công nghệ tòa nhà thông minh; kết nối công nghệ 4.0 của Tập đoàn SIEMENS của Đức

1
Thông báo