Bà Nguyễn Minh Ngọc

Bà Nguyễn Minh Ngọc

Tổng Giám đốc - Công ty tư vấn và đào tạo Sunshine

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu & chiến lược tiếp thị, đào tạo về dự báo kinh doanh & tài chính;

- Quản lý: Phát triển đề xuất tài chính & kỹ thuật, quản lý dự án, lập kế hoạch dựa trên kết quả, lập ngân sách, giám sát và đánh giá, quản lý thời gian, làm việc nhóm và quản lý nhóm

1
Thông báo