Bà Nguyễn Thị Hải

Bà Nguyễn Thị Hải

Giám đốc phòng Digital Business Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Bà sẽ là diễn giả của Hội thảo "Đổi mới sáng tạo mở vì sự đồng thịnh vượng của startups và doanh nghiệp" vào ngày 28/11 tại TECHFEST VIETNAM 2020.
Thời gian: 14 - 16h, thứ Bảy, 28/11/2020 . Địa điểm: Phòng B104, Lầu 1, Tòa nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Thông báo