Bà Nguyễn Thị Nghĩa

Bà Nguyễn Thị Nghĩa

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Nghĩa từng là giáo viên môn sinh học, giảng dạy tại Trường THPT số 1 Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Sau đó, bà được đề bạt làm hiệu phó nhà trường rồi lên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

  • Từ năm 2001 đến năm 2009, bà giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.
  • Tháng 6 năm 2009, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nghĩa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Năm 2014, bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Năm 2017, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14.

 

1
Thông báo