Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

Đại diện Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup
- Nhà sáng lập  "Không gian sáng tạo và Truyền cảm hứng Việt Nam - Le Cerne". Phụ trách nội dung chương trình "Start&Up: Behind the Scene", phụ trách nội dung và là nhân sự chính viết nội dung nhiệm vụ thực hiện Đề án 844 của V-Startup và tổ chức các chương trình hội thảo chuyên đề cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo "Startup - những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư", " chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp",...
- Năm 2019, chị Nguyễn Thị Ngọc Thu tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019 với vai trò là đại diện của Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup Việt Nam trong Làng Công nghệ 4.0
1
Thông báo