Bà Nguyễn Thy Nga

Bà Nguyễn Thy Nga

Tổng Giám đốc V-Startup

Ngoài ra Bà là Đại diện Quỹ VietnamInnoventures ;Sáng lập mạng lưới Vietnamstartupecosystem, chương trình V-startup show. 
Giám đốc không gian sáng tạo và truyền cảm hứng Le Cerne studio – Đại học Kinh tế Quốc dân.
Giám đốc chiến lược của 7 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, Thái Lan. 

Phụ trách sản xuất truyền thông và khách hàng tài trợ lớn của công ty Truyền thông Thiên Lộc và công ty Tổ chức sự kiện M-beats, phát triển thị trường và  cung cấp giải pháp truyền thông cho startup.

Đối tác chiến lược của tập đoàn XnTree UK tại Việt Nam – Đơn vị cố vấn của Tổng thống Hàn về 4.0 và smart City.

Đơn vị sản xuất chương trình Start&Up – Behind the scene cùng các đối tác quỹ đầu tư
Nextrans và trung tâm sáng tạo xã hội CSIE NEU. 

V-startup cùng các đối tác liên kết hướng đến mục tiêu đầu tư 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong năm 2020.

Với kinh nghiệm từng là BTV dẫn của Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam, hiện tại bà đang hỗ trợ truyền thông cho nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước, và khối tập đoàn, doanh nghiệp.

Bà Thy Nga cũng là chủ nhiệm nhiệm vụ truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019. 
Chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 2020.

1
Thông báo