Bà Selena Le

Bà Selena Le

Trưởng làng Quốc tế TECHFEST 2021; Giám đốc Điều hành WSAFE - Vườn ươm KH&CN vì mục tiêu phát triển bền vững

Bà Selena Le là Trưởng làng Quốc tế TECHFEST 2021; Giám đốc Điều hành tại WSAFE - Vườn ươm Khoa học và Công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững và là Người sáng lập / Giám đốc tại No Waste Vietnam - Tổ chức Khí hậu và Môi trường. Bà đã có hơn 10 năm Khởi nghiệp và hơn 15 năm làm việc với các B2B, cả trong nước và quốc tế với các thương hiệu hàng đầu. Tham gia Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hơn 6 năm kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia hỗ trợ Khởi nghiệp cùng thế giới: Bà cũng là Diễn giả / Giám khảo / Huấn luyện viên / Cố vấn cho các Công nghệ Khởi nghiệp / Doanh nghiệp từ giai đoạn Pre-seed đến Series B. Bên cạnh đó, cô ấy cũng hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng quy mô, quốc tế hóa, gây quỹ và tăng doanh thu . Niềm đam mê của cô là làm việc để thúc đẩy tính bền vững mang lại các giải pháp vững chắc cho khí hậu và môi trường. Background của cô là Phát triển Kinh doanh, Kinh tế, Ngôn ngữ, Dinh dưỡng

Thông báo