Bà Trần Mỹ An

Bà Trần Mỹ An

TIẾN SỸ , GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CẤP CAO,  TẬP ĐOÀN QUALCOMM

Tiến sỹ Trần Mỹ An là Giám đốc Kỹ thuật cấp cao của tập đoàn Qualcomm với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp không dây. Tiến sỹ An đã nghiên cứu, sáng chế và cải tiến rất nhiều sản phẩm công nghệ truyền thông và thương mại tiên tiến trong suốt thời gian làm việc tại Qualcomm, bao gồm những sản phẩm về học máy, thiết bị di động sử dụng trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, phát sóng di động, chăm sóc sức khỏe không dây cùng với các tính năng và dịch vụ không dây và đa phương tiện. Tiến sỹ An đã từng làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau trong tập đoàn Qualcomm như bộ phận đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, chiến lược kinh doanh, tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí tuệ. Tiến sỹ An sở hữu hơn 400 bằng sáng chế được công nhận tại Hoa Kỳ và trên thế giới và đã công bố hơn 20 bài báo khoa học và các chương sách. Tiến sỹ An hiện đang dẫn dắt các dự án tiên tiến, chiến lược và phát triển hệ sinh thái tại bộ phận cấp phép công nghệ của tập đoàn Qualcomm. Bà là thành viên ban điều hành Chương trình Liên kết Doanh nghiệp tại Trường Kỹ thuật Jacobs thuộc Đại học California, San Diego. Tiến sỹ An cũng giám sát các chương trình hợp tác nghiên cứu với các trường đai học tại Hoa Kỳ và quốc tế cho bộ phận cấp phép của Qualcomm. Bà nhận bằng tiến sỹ tại Trường đại học California chuyên ngành điện với trọng tâm nghiên cứu chủ yếu về lý thuyết và các hệ thống truyền thông không dây.

1
Thông báo