Bà Trần Quỳnh Hương

Bà Trần Quỳnh Hương

Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

Nhà xây dựng liên doanh người Việt đầu tiên - Đưa mô hình Nhà xây dựng liên doanh Vương quốc Anh đến Việt Nam

1
Thông báo