Bà Trần Quỳnh Hương

Bà Trần Quỳnh Hương

Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

Xây dựng mô hình Venture Builder - đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp của Vương quốc Anh

1
Thông báo