Bà Trần Thị Hồng Thuỷ

Bà Trần Thị Hồng Thuỷ

Cố vấn Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần iAngel

- Bà Trần Thị Hồng Thuỷ đã bắt đầu sự nghiệp tư vấn từ năm 2003. Trong suốt 15 năm kinh nghiệm, bà đã tham gia hàng loạt dự án tư vấn chính sách phát triển cho chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, đồng thời bà đã cố vấn rất nhiều doanh nghiệp về đầu tư, quản trị dự án, M&E,... Điển hình, bà đã tham gia tư vấn xây dựng Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA các giai đoạn 2005-2010, 2010-2015, 2018-2020; tham gia hoàn thiện bộ Sách trắng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2011 và năm 2014. Hiện tại, bà Thủy là Cố vấn Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần iAngel, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn và Đào tạo Wallaby House Việt Nam và thành viên Ban kiểm soát HĐQT Công ty Công nghệ Giao tiếp Wise-Concetti.

- Tại sự kiện TECHFEST 2018, bà Thuỷ góp mặt với tư cách Trưởng làng Công nghệ Tài chính (Fintech), diễn giả và đồng thời là Cố vấn các Startups trong lĩnh vực tài chính. Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu và là chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp, bà Thuỷ sẽ giúp các Startups tiếp cận với nhiều kiến thức mới, những góc nhìn mới để ứng dụng công nghệ vào tài chính và phát triển doanh nghiệp.

1
Thông báo