Bà Trương Thị Nam Thắng

Bà Trương Thị Nam Thắng

PGS.TS.Thắng là người sáng lập và Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của PGS Thắng bao gồm sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội, trách nhiệm xã hội và quản trị công ty. PGS. Thắng được bổ nhiệm có thời hạn giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Sáng tạo Xã hội, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. 

PGS Thắng hiện đảm nhiệm nhiều vị trí cố vấn quan trọng như thành viên ban cố vấn Hội đồng Anh khu vực Đông Nam Á về doanh nghiệp xã hội, tổ phó tổ công tác đề án thúc đẩy khởi nghiệp trong các nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS. Thắng được ghi nhận như là người xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động kinh doanh tạo tác động tại Việt Nam. Bản thân PGS. Thắng và CSIE đã nhận được nhiều giải thưởng về nghiên cứu cũng như đóng góp cho thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp tạo tác động xã hội.

PGS Thắng là Đồng Trưởng làng của Làng Khởi nghiệp Công nghệ  tạo Tác động Xã hội tại Techfest 2018 và sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này tại Techfest 2019.

1
Thông báo