Bà Vũ Thị Đào

Bà Vũ Thị Đào

Đồng trưởng Làng Làng Công nghệ An toàn không gian mạng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN, Học viện Kỹ thuật mật mã

Đồng trưởng Làng Làng Công nghệ An toàn không gian mạng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN, Học viện Kỹ thuật mật mã

Thông báo