Bà Vy Le

Bà Vy Le

General Partner tại ESP Capital

Bà hoạt động năng nổ trong lĩnh vực phát triển thương mại điện tử, kinh doanh và thị trường, quản trị nguồn nhân lực và vận hành doanh nghiệp. Bà còn là một người lãnh đạo sáng tạo với những tài năng nổi bật và được sự tin tưởng của nhân viên. 

Bà có nhiều kinh nghiệm thực tế ở các vị trí liên quan đến doanh nghiệp, khởi nghiệp như:

  • Đối tác tại ESP Capital
  • Nhà sáng lập VR Society Vietnam và VTTRATEDY.COM
  • CEO tại VinEcom - Vingroup
  • CEO tại Chon.vn
1
Thông báo