Bà Đinh Thị Minh Thư

Bà Đinh Thị Minh Thư

Đồng trưởng làng Đô thị thông minh Smartcity - Techfest 2020

Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Quan hệ công chúng. Giữ liên hệ với mọi tờ báo, tạp chí, cơ quan truyền hình lớn tại Việt Nam.

Thông báo