Ông Emmet McElhatton

Ông Emmet McElhatton

Quản lý kinh doanh & thương mại, khu vực công và tư nhân New Zealand

Ông Emmet McElhatton là một Quản lý Kinh doanh & Thương mại giàu kinh nghiệm. Đồng thời, ông còn là vị Giám đốc hơn ba mưới năm làm việc trong quản lý thương mại, thương mại quốc tế và phát triển, các lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ông có nhiều kinh nghiệm trong chính sách và phân tích, giáo dục và đào tạo, diễn thuyết và truyền thông. Ở ông có một kết hợp độc đáo giữa các kỹ năng thương mại, chính sách, giao tiếp và học tập.

Sự nghiệp tại New Zealand của ông bao gồm nhiều vai trò quan trọng tại Bộ Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand, Cơ quan Chứng nhận New Zealand (NZQA) và Học viện Tiêu chuẩn Khách sạn; vai trò chính sách cao cấp với NZQA; và tư vấn về phát triển chuyên môn cho Quân đội New Zealand thông qua việc học tập điện tử, tư vấn phát triển chuyên nghiệp và xuất bản của tôi Rautaki Books Ltd. Ông còn có bằng tiến sĩ về chính sách công của Đại học Victoria Wellington.

Ông là diễn giả tại sự kiện Techfest 2018 sắp tới tại Đà Nẵng

1
Thông báo