Bà Germaine Inez Tan

Bà Germaine Inez Tan

Trưởng bộ phận Phát triển và Đầu tư của Found - Nhà đầu tư tại Techfest 2018

Bà Germaine hiện đang là Trưởng bộ phận Phát triển và Đầu tư khu vực tại Found., một mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, là nơi giúp các doanh nghiệp khởi sự được đào tạo, cố vấn và tìm kiếm người đồng hành để tạo cơ hội trong tương lai. Từng là sinh viên Đại học Quốc gia Singapore, nhiệt huyết tham gia các tổ chức về khởi nghiệp, bà đến Techfest 2018 với tư cách nhà đầu tư và mong muốn trở thành cầu nối gắn kết các startups.

Bà có nhiều kinh nghiệm khi giữ vị trí quan trọng trong các tổ chức tại Singapore như:

  • Trưởng bộ phận Phát triển và Đầu tư khu vực tại Found.
  • Giám đốc Quỹ tại Hub Venture Fund.
  • Giám đốc điều hành tại The Hub Singapore
  • Chuyên viên Đầu tư ảnh hưởng và Kinh doanh quốc tế tại Expara IDM Ventures Pte.
1
Thông báo