GS.TS. Ngô Xuân Bình

GS.TS. Ngô Xuân Bình

Giáo sư, Tiến sĩ - Bộ Khoa học & Công nghệ

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Xuân Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ

1
Thông báo