GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo sư là thành viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học, năm 2019, 2020

Chuyên ngành: Xã hội học và Đo lường Đánh giá trong giáo dục
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội, Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí, xếp hạng đại học, đánh giá năng lực người học.

Thông báo