Ông Hoàng Minh Đức

Ông Hoàng Minh Đức

Luật sư cao cấp - Hãng Luật quốc tế Duane Morris (Mỹ)  

Ông Hoàng Minh Đức làm việc chuyên sâu về các vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập trong hơn 15 năm qua.

Việc xây dưng một mối quan hệ vững chắc và làm việc hiệu quả với cộng đồng startup tại Việt Nam từ những người làm chính sách, nhà đầu tư mạo hiểm, sáng lập viên, v.v.. và quan trọng nhất là kinh nghiệm trong các giao dịch cấp vốn xuyên biên giới giúp cho ông có một cái nhìn sâu sắc về thị trường độc đáo này.

Ông Hoàng Minh Đức là thành viên của một nhóm các chuyên gia hàng đầu về startups và đầu tư mạo hiểm để tư vấn một cách không chính thức cho một số cơ quan Nhà nước hữu quan tại Việt Nam để xây dựng một môi trường thân thiện đối với cộng đồng startups và những nhà đầu tư mạo hiểm. Ông cũng từng được chỉ định là một trong những nhà tư vấn trong chương trình về hỗ trợ khởi nghiệp lớn nhất được Chính phủ tài trợ - đó là Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” dưới sự điều phối của Bộ Khoa học và Công nghệ (còn gọi là Đề án 844).

Trên phương diện hỗ trợ doanh nghiệp, ông Hoàng Minh Đức tham gia dẫn dắt (mentor) các sáng lập viên trong nước trong cuộc thi Viet Challenges, một trong những cuộc thi có quy mô và uy tín nhất dành cho cộng đồng startups Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

1
Thông báo