ThS. Jen Vuhuong

ThS. Jen Vuhuong

Đồng Trưởng Làng; Giám đốc phát triển Chương trình và Cộng đồng BK-Holdings

Ths. Jen Vuhuong, Đồng Trưởng Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020, là Tác giả, Huấn luyện viên quốc tế, Nhà sáng lập cộng đồng doanh nhân HEC, Giám đốc phát triển Chương trình và Cộng đồng BK-Holdings, Giám đốc quốc gia Hiệp hội Thanh niên Quốc tế.

Bà có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật (với bằng Kỹ sư Điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội) và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, huấn luyện. Bà đã xuất bản 6 đầu sách dựa trên nghiên cứu định tính và định lượng trong lĩnh vực phát triển con người và tiềm năng lãnh đạo khởi nghiệp với Nhà xuất bản Mỹ và Việt Nam.

Từ năm 2020, bà được bổ nhiệm là giám đốc phát triển chương trình và cộng đồng của BK-Holdings. Bà đã từng tham gia xây dựng chương trình và đào tạo về đổi mới sáng tạo trong các dự án quốc gia: Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ), Đề án 1665 (Bộ giáo dục và Đào tạo), Techfest 2018/2019, 4889 (Sở KH&ĐT Hà Nội), tham gia đào tạo tư vấn trong các chương trình của đại sứ quán Anh (Lãnh đạo không chức danh) hay đại sứ quán Mỹ (Đổi mới sáng tạo và thay đổi hành vi về môi trường).

 

Thông báo