Kevin Tung Nguyen

Kevin Tung Nguyen

Nhà sáng lập và điều hành JOBHOP ASIA

Ông Kevin Tung Nguyen là người sáng lập và giám đốc điều hành của JOBHOP ASIA. Ông phụ trách xây dựng nền tảng tuyển dụng áp dụng công nghệ cao ở Đông Nam Á.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm ở các quan trọng:

  • Phát triển doanh nghiệp tại iCare
  • Đồng sáng lập IVYLISH LLC
  • Quản lý dự án tại Dự án Lana Được hỗ trợ bởi IDG Ventures Vietnam
  • Quản lý danh mục đầu tư tại Merrill Lynch
  • Đồng sáng lập tại TextbookUX | Affordable Luxuries | Color Capture
  • Account Executive tại Reetek - Custom Software Development
1
Thông báo