Bà Lynn Hoàng

Bà Lynn Hoàng

Đồng Trưởng Làng Công nghệ Giải trí/ Truyền thông TECHFEST 2021; Giám đốc quốc gia của Binance Việt Nam

Bà Lynn Hoàng từng là COO tại Remitano và giám đốc dự án tại Infinity Blockchain Labs; đam mê kết nối các nhà lãnh đạo ngành, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và doanh nhân công nghệ để thúc đẩy việc chấp nhận và sử dụng các công nghệ mới nổi thông qua giáo dục, đổi mới và tư vấn.

Lynn có bằng B.S. tài chính/kế toán của đại học San Francisco và thạc sĩ quản trị kinh doanh của đại học Golden Gate. Bên cạnh đó, Lynn cũng là một lập trình viên tự học, nhà sản xuất phim, diễn giả, người cố vấn và xây dựng cộng đồng, từng làm việc với Seedstars, Techstars, Product School, DevNetwork, và  Y-Combinator. Bà cũng là thành viên tích cực  trong mạng lưới đổi mới sáng tạo của chính phủ Việt Nam và hiệp hội tiền mã hoá giới.

Thông báo