Mr. Hajime Hotta

Mr. Hajime Hotta

Chủ Tịch Cinnamon AI Labs

Hajime là một doanh nhân liên tục (Serial Entrepreneur) và là nhà đầu tư giai đoạn đầu với nền tảng học thuật chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng web sử dụng AI, là Nhà đầu tư và Doanh nhân, Đối tác tại Zeroth, Người sáng lập Nexus FrontierTech, CAIO tại Cinnamon. Hajime nhận bằng Tiến sĩ với nghiên cứu về mạng thần kinh năm 2008 khi ông 25 tuổi. Ông bắt đầu viết mã (code) khi anh 12 tuổi và triển khai mã AI đầu tiên của mình lúc 14 tuổi, cho phép tự động sửa lỗi sai ngữ pháp đơn giản. Ông là nhà phát minh và trưởng nhóm phát triển sản phẩm công nghệ Ad Tech sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Cirius Tech, được Yahoo Japan mua thành công và cũng là trưởng nhóm kỹ thuật tại Naked Tech, công ty được bán cho Mixi Japan.

1
Thông báo