Ông Kendrick Nguyen

Ông Kendrick Nguyen

CEO của Republic.co - Diễn giả dự kiến

Kendrick là Giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập của Republic, một nền tảng đầu tư cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn thế giới tiếp cận các công ty khởi nghiệp được giám sát. Republic coi AngelList là một tổ chức đồng sáng lập, và được hỗ trợ bởi Binance, Passport Capital và các công ty liên doanh khác. Trước khi đến Republic, Kendrick từng là Tổng Cố vấn tại AngelList và, Thành viên của Trường Luật Stanford và Trung tâm Rock về Quản trị Doanh nghiệp tại Đại học Stanford. Với tư cách là một luật sư trước đây, ông giữ vị trí quản lý tại các tổ chức tài chính lớn, và thường xuyên giảng dạy về các chủ đề liên quan giữa pháp luật, tài chính và tinh thần kinh doanh.

1
Thông báo