Ông Lợi Lưu

Ông Lợi Lưu

CEO/CoFounder của KyberNetwork

Anh là CEO, kiêm Đồng sáng lập của Kyber Network, một mạng lưới cung cấp các ứng dụng phân nhánh, bao gồm hối đoái, quỹ, cho vay, ví thanh toán,... Anh cũng là nhà nghiên cứu về tiền điện tử, bảo mật hợp đồng thông minh và các thuật toán đồng thuận phân tán. Nghiên cứu của tôi tập trung vào một số vấn đề về tiền điện tử từ việc cải thiện an ninh để tăng cường khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của các cryptocurrencies công cộng.

 

1
Thông báo