Ông Tuấn Nguyễn

Ông Tuấn Nguyễn

Phó Giám Đốc SGInnovate - Diễn giả dự kiến

- ÔngTuấn là người lãnh đạo nhóm Cộng đồng tại SGInnovate, một tổ chức thuộc sở hữu của Chính phủ Singapore chuyên đầu tư và giúp xây dựng các công ty khởi nghiệp công nghệ nền tảng. Phù hợp với chiến lược kinh tế tương lai của Singapore và lộ trình Nghiên cứu và đổi mới Doanh nghiệp 2020, ông Tuấn đã phát triển một hệ sinh thái công nghệ nền tảng dành cho các thành viên quan tâm đến  AI, medtech, công nghệ lượng tử, blockchain.

- Trong vòng hai năm, khởi đầu bằng việc hợp tác với hơn 60 đối tác doanh nghiệp và quốc tế, ông Tuấn đã tạo nên SGInnovate như một đối tác hàng đầu đáng tin cậy về công nghệ nền tảng tại Singapore và khu vực, với cộng đồng hơn 25.000 công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia đổi mới sáng tạo, các nhà nghiên cứu và các học giả, chính phủ và các đối tác quốc tế.

- Đáng chú ý, ông Tuấn đã giúp lên ý tưởng và quản lý Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Nền tảng hội nghị hàng đầu triệu tập các nhà lãnh đạo tiên phong trong ngành từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về tác động của các công nghệ tiên tiến như AI trong các ngành công nghiệp và trong xã hội.

1
Thông báo