Ông Yinglan Tan

Ông Yinglan Tan

Founding Managing Partner của Insignia Ventures Partners

Ông Tan Yinglan hiện tại là Giám đốc điều hành và Đối tác sáng lập tại Insignia Ventures Partners. Trước đó, ông là đối tác liên doanh tại Sequoia Capital, công việc đầu tiên ở Đông Nam Á. Về mặt đầu tư, Yinglan có nhiều cơ hội đầu tư cho Sequoia Ấn Độ bao gồm Tokopedia, Go-jek, Carousell, Appier, Dailyhotel, Pinkoi và 99.co. Ông cũng tham gia đánh giá những cơ hội này, sự tích cực, viết các ghi chú đầu tư và hỗ trợ các khoản đầu tư với chiến lược, tuyển dụng, phát triển kinh doanh và gây quỹ.

1
Thông báo