Bà Nguyễn Phương Linh

Bà Nguyễn Phương Linh

Trưởng làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội TECHFEST 2021, Viện trưởng Viện MSD/ United Way Vietnam

Bà Nguyễn Phương Linh là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD- www.msdvietnam.org). Bà đã nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Chiến lược (theo chương trình học bổng International Student House của nữ hoàng Anh) năm 2008 và có nhiều chứng nhận quốc tế như chứng nhận Lãnh đạo Cộng đồng của Đại học George Washington – Mỹ, chứng nhận Giáo dục về Quyền con người của Equitas - Canada, chứng nhận Mạng công nghệ số có Trách nhiệm của Đại học Lý Quang Diệu - Singapore, v.v.

Cùng với MSD, bà Linh là người đã phát triển Phương pháp ODIC (Phương pháp Phát triển Tổ chức bằng Văn hoá truyền cảm hứng) để nâng cao năng lực cho các tổ chức địa phương và mang tới các chương trình nâng cao năng lực cho hàng trăm tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể, bà đã tham gia huấn luyện trên 100 tổ chức địa phương để đạt được phương pháp quản trị hiệu quả, thực hành tốt hơn về việc thực hiện các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), nâng cao trách nhiệm xã hội, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, huy động nguồn lực và xây dựng mô hình tổ chức thân thiện với trẻ em. Bà đã biên soạn và xuất bản nhiều cuốn sách, cẩm nang và nghiên cứu đa dạng liên quan tới NGOs và doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, Giáo dục về Quyền Trẻ em, Kỹ năng số, v.v.

Ở cấp quốc gia, bà Linh là điều phối viên quốc gia của Liên minh hành động vì sự phát triển CSO Việt Nam (CSA Việt Nam), mạng lưới “Không để ai bị bỏ lại phía sau” Việt Nam (LNOB Việt Nam) thúc đẩy sự tham gia của các CSO và các đối tác vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đồng thời cũng là điều phối viên của Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG) và Thành viên Hội đồng Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới Việt Nam (GBVNET). Bà Linh là chuyên gia tư vấn cho các cơ quan chính phủ Việt Nam như Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v. trong các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy hoạt động của CSO, quan hệ đối tác doanh nghiệp và bảo vệ quyền trẻ em cho các tổ chức xã hội dân sự. Bà cũng điều hành MSD trong các hoạt động hợp tác với nhiều đối tác doanh nghiệp như Microsoft, Tiktok, Facebook, 3M, HSBC, Unilever, Coca-cola, Shinhan, v.v.

Trên cấp độ quốc tế, bà Linh là đồng phó chủ tịch của Liên minh Vì sự Phát triển Châu Á (Asia Development Alliance), thành viên Hội đồng quản trị Mạng lưới Minh bạch Giải trình (TAP) - một mạng lưới toàn cầu và là chuyên gia đầu mối của nhiều mạng lưới toàn cầu và khu vực như CPDE, CAPS, APRN, ROA, v.v. Bà Linh luôn được mời với tư cách là diễn giả và chuyên gia tư vấn trong các sự kiện toàn cầu được tổ chức bởi Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế Giới (World Bank), hay các chính phủ như Mỹ, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nam Phi, các quốc gia Đông Nam Á, v.v.

Thông báo