Ông Amarit Charoenphan

Ông Amarit Charoenphan

CEO và Co-founder của HUBBA - Nhà đầu tư tại Techfest 2018

Ông Amarit Charoenphan là CEO và Co-founder của HUBBA, một công ty phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ông Amarit Charoenphan cũng có trong mạng lưới đối tác doanh nhân của Google. Niềm đam mê và công việc ông theo đuổi cả đời là xây dựng một thế giới tốt hơn, nơi mọi người làm việc với đam mê, ý nghĩa và mục tiêu; cũng như truyền cảm hứng cho cộng đồng khởi nghiệp. Đó cũng là một trong những lý do ông nhận lời mời tham gia Techfest 2018 trong vai trò là nhà đầu tư.

Ngoài HUBBA, ông Amarit Charoenphan cũng là Co-founder của Techsauce Media. Bên cạnh đó, ông còn là giảng viên của Startup Weekend.

1
Thông báo