Ông An Chang Doek

Ông An Chang Doek

Chuyên gia về Smart Farming - Renewable Energy

Ông An Chang Doek - Chuyên gia Hàn Quốc về Smart Farming/Renewable Energy, CEO của SG Enesys

Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Pusan, chuyên ngành Kĩ sư Hóa học

Từ 1991 đến 1996, ông là chuyên gia nghiên cứu pin công suất cao (high-powered cell) và hoạt động để thúc đẩy chuyển giao công nghệ này từ châu Âu

Từ 1996, ông là quản lí cấp cao cho một công ty băng dính (adhesive tape) và thu được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hóa học, điện tử, môi trường và năng lượng tái tạo.

Năm 2012, ông tiến hành hợp tác kĩ thuật với VRBT để phát triển hệ thống năng lượng gió công suất cao

Năm 2015, ông đã phát triển hệ thống gió và năng lượng mặt trời mới với tuabin không ăn mòn bằng công nghệ hóa học của SG Enesys.

Hiện tại, ông đang tiến hành dự án kinh doanh mới về hệ thống sáng tạo có thể cung cấp điện cho các ngành truyền thông không dây, nông nghiệp và hàng hải khác nhau bằng hệ thống hybrid thân thiện với môi trường.

1
Thông báo