Ông Bobby Liu

Ông Bobby Liu

Giám đốc cao cấp Tập đoàn Topica Edtech/Đồng giám đốc - Viện sáng lập Topica

- Bobby Liu là một công dân toàn cầu, đã sống và làm việc ở 5 quốc gia khác nhau. Một người học giỏi, ông đánh giá cao sự khác biệt trong nền văn hóa của con người và điều gì khiến họ đánh dấu.

- Là một người có nhiều ý tưởng lớn, ông bắt đầu một không gian làm việc / vườn ươm được gọi là Hub.IT, một không gian cung cấp môi trường thuận lợi để đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm tập thể, và trong quá trình góp phần xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh tuyệt vời ở Hà Nội và Việt Nam, và vào cuối năm 2015 đã được mua lại bởi Topica, nơi ông là Giám đốc cấp cao tại Topica Edtech Group và ông cũng là đồng giám đốc của Viện sáng lập Topica.

- Anh cũng rất tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp, tình nguyện dành thời gian để cố vấn cho những người khởi nghiệp và giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

 

1
Thông báo