Ông Brett Shadbolt

Ông Brett Shadbolt

Giám đốc Phusjon Group.

Brett Shadbolt là Giám đốc điều hành và là người sáng lập của Phusjon Group, một tập đoàn cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá, mô hình hóa, tư vấn giao dịch và có bằng Thạc sĩ Tài chính Toàn cầu do trường NYU Stern và HKUST cùng cấp. Brett là một thành viên của Cơ quan hoàng gia công nhận nhà khảo sát xây dựng(RICS), nhà Định giá Doanh nghiệp Công nhận(HK), một thành viên của Viện chứng khoán Hồng Kông và một thành viên chuyên nghiệp của Viện Khai thác và Luyện kim Úc . Brett hiện là thành viên của Nhóm đánh giá tài chính báo cáo tài chính của HKICPA và là thành viên của Tiểu ban định giá của ISCA. Ông đã có nhiều bài báo về định giá và thẩm định tại các thị trường mới nổi và là một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị chủ đề trên.

1
Thông báo