Ông Bùi Hồng Hải

Ông Bùi Hồng Hải

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Ziuka

Quá trình công tác:

2017 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Ziuka 

2014 - 2017: Giám đốc Công ty TNHH MTV Huynh Đệ

2009 - 2013: Kinh doanh Nhà hàng Mỹ Miều ( F2 - Tân Bình - TP. HCM )

2000 - 2008: Kinh doanh, Quản lý Nhà hàng Mỹ Miều ( Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - HN )

Thông báo