Ông Bùi Văn Linh

Ông Bùi Văn Linh

Cố vấn đại diện Bộ GD&ĐT

Ông Bùi Văn Linh - Cố vấn đại diện Bộ GD&ĐT

Ông giúp đỡ công tác điều hành, chỉ đạo và kết nối các đầu mối đối với Ngành giáo dục và ĐT. 

Thông báo