Ông Bùi Văn Linh

Ông Bùi Văn Linh

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT; Trưởng làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020

Họ và tên: Bùi Văn Linh.

- Ngày sinh: 03/4/1973

- Quê quán: Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- Nghề nghiệp: Cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chức vụ: Vụ trưởng

- Đơn vị công tác: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành viên Ban chỉ đạo Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844). Tổ trưởng tổ tham mưu triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 (Đề án 1665). Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục. Trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục.

Thông báo