Ông Bùi Vĩnh Hiếu

Ông Bùi Vĩnh Hiếu

Chủ tịch CAPITALINKS

- Ông Hiếu là Nhà đầu tư phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản Tây Bắc và Mạng lưới kết nối cộng đồng các hướng dẫn viên du lịch toàn quốc.

- Thạc sỹ tài chính- Đại học Southampton, Vương Quốc Anh

- Đã có hơn 12 năm công tác tại các ngân hàng lớn như: Standard Chartered, CIMB, fintech Meed

- Chủ tịch cty cổ phần thương mại M’Then (www.mthen.com.vn)

- Chủ tịch công ty thương mại Capitalinks (www.capitalinks.vn)
- Chủ tịch HTX M’Then Điện Biên

1
Thông báo