Ông Cao Trí Dũng

Ông Cao Trí Dũng

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Nam Travelmart

Ông Cao Trí Dũng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong quản lý và đào tạo về ngành du lịch. Từ năm 2013 đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Nam Travelmart. Trước đó, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như:

- 5 năm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm lữ hành tại Công ty Du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng.

- 14 năm đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam VITOURS.

- Hơn 5 năm giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Hơn 5 năm là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hội Lũ hành TP Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Việt Nam Travelmart.

1
Thông báo